Ранг 1-3
http://pokemonelite2000.com/sprites/emesprani/emesprani086.gifhttp://pokemonelite2000.com/sprites/emesprani/emesprani086.gifhttp://pokemonelite2000.com/sprites/emesprani/emesprani220.gif
Ранг 4-6
http://pokemonelite2000.com/sprites/emesprani/emesprani087.gifhttp://pokemonelite2000.com/sprites/emesprani/emesprani091.gifhttp://pokemonelite2000.com/sprites/emesprani/emesprani221.gif
Ранг 7-9
http://pokemonelite2000.com/sprites/emesprani/emesprani131.gif
Ранг 10
http://pokemonelite2000.com/sprites/emesprani/emesprani378.gifhttp://pokemonelite2000.com/sprites/emesprani/emesprani144.gif